мъгляв

мъгляв
мъгля̀в, , <-и>
прил vàgo, oscùro, indistìnto

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • мъгляв — прил. замъглен, смътен, неясен прил. тъмен, мургав, мрачен, тъжен …   Български синонимен речник

 • замъглен — прил. заоблачен, забулен, затъмнен, помътен, помътнен, замътен, непрозрачен, тъмен, мътен прил. скрит, прикрит прил. неясен, неразбран, неопределен, таен, неразбираем, неузнаваем, замотан прил. димен, задимен, запушен, опушен, пушещ, димящ прил.… …   Български синонимен речник

 • мрачен — прил. тъмен, мътен, затъмнен, потъмнен, непрозрачен, непрогледен, забулен прил. неприветлив, навъсен, печален, скръбен, натъжен, замислен, загрижен, нерадостен, грижовен, песимист прил. злокобен, зловещ, гибелен прил. неясен, неразбираем прил.… …   Български синонимен речник

 • мургав — прил. мъгляв, неясен, тъмен, мрачен, тъжен …   Български синонимен речник

 • мъглив — прил. мъгляв, облачен, тъмен, мрачен, непрозрачен прил. несигурен, забъркан, неясен, непонятен, неразбираем, като в мъгла, неизвестен, неточен, разбъркан, неопределен, смътен прил. съмнителен прил. влажен, студен, мразовит прил. матов, без блясък …   Български синонимен речник

 • неопределен — прил. несигурен, неточен, неустановен, съмнителен, объркан, колеблив, неясен, мътен, мъгляв, смътен, тъмен, нерешен, неокончателен прил. уклончив, двусмислен, неразбираем прил. висящ, неуреден прил. междинен, трудно определим прил. мъчноопределим …   Български синонимен речник

 • неуловим — прил. недосегаем прил. неосезаем, невидим, незабележим, незначителен, маловажен, нищожен, дребен, малък прил. неясен, мъгляв, неизразим, недоловим, смътен прил. неразличим, трудно доловим прил. нематериален, нереален, отвлечен прил …   Български синонимен речник

 • неясен — прил. замъглен, мътен, тъмен, мъглив, мъгляв, мрачен, неопределен, неоформен, неочертан прил. смътен, неизяснен, несигурен, съмнителен, непонятен, нерешен, неразбран, неразбираем, забъркан, заплетен прил. блед, бледен, слаб прил. глух, хрипкав,… …   Български синонимен речник

 • смътен — прил. неясен, тъмен, замъглен, мътен, помътнен, затъмнен, мъглив, потъмнен, забулен, помрачен, мрачен прил. неопределен, неоформен, неочертан, двусмислен, неразбираем, неразбран, забъркан, заплетен, непонятен, необясним, неизвестен, неразгадаем,… …   Български синонимен речник

 • тъжен — прил. печален, жален, тъжовен, тъговен, тъговит, нерад, нажален прил. безрадостен, мрачен, потиснат прил. изоставен, самотен, неутешим, безнадежден, сиротен, нещастен, злочест, натъжен, опечален, нерадостен, скръбен прил. навъсен, унил,… …   Български синонимен речник

 • тъмен — прил. възтъмен, черен, мрачен, непрогледен, непрозрачен, замъглен, потъмнял, мътен, засенчен, помрачен прил. скрит, неизвестен, неясен, непонятен, неизяснен, мъчно разбираем прил. съмнителен, подозрителен, мистериозен, таен, загадъчен прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”